Kontakt   Hovedside   CV   Tegninger   Tekster   Utstilling   Gjestebok Uten tittel 150x182 Kull på papir

Jeg arbeider med tegning som hoveduttrykk.Enkelhet og fleksibilitet gjør tegning til et unikt redskap for å innhente erfaringer på det visuelle området.Tegning handler om det grunnleggende ved tilværelsen; handling og sansning. Min oppmerksomhet under arbeidet er hele tiden rettet mot synliggjøring og tilblivelse. Det avgjørende blir møtet med strekens hendelser på papirflaten, og å la seg påvirke av dette møtet som betydningsfulle begivenheter.

Jeg tiltrekkes av kull som materiale. Kullets gjennomsiktighet, fleksibilitet og homogene farge gjør tegning til et direkte språk som krever oppmerksomhet og tilstedeværelse. Persepsjoner gripes i sin uskyldstilstand før de fordreies av tankens bearbeidelser. Sik blir tegneprosessen avlesbar og intensiteten i hendelsesforløpets detaljer bevares. Jeg vil at tegingene skal våre steder åpne for subjektive tolkninger der både det lystbetonte og katastrofepregete kan ha plass.